Vier het leren vanuit vitaliteit en eigen regie.

MOOI medewerkerontwikkeling is een digitaal platform dat op organische wijze de ontwikkeling van onderwijsmedewerkers entameert, enthousiasmeert, verbindt en bestendigt.

Validatie MOOI

Het Observatie-instrument van Coo7, en daarmee ook MOOI, is door de PO-raad als valide aangemerkt. Dit geldt ook voor de Coo7 Academie, waarin een e-learningmap PO en VO wordt aangeboden waarin diverse door Registerleraar.nl gevalideerde cursussen zijn opgenomen. Beide modules zijn bij afname organisch en integraal in het ontwikkelcentrum verwerkt.

Wat maakt MOOI anders

MOOI voldoet aan de eisen zoals die in de Wet BIO zijn gesteld en aan het digitale bekwaamheidsdossier zoals deze nu in ontwikkeling is bij het Lerarenregister en het Schoolleidersregister. De legitimering ligt onder meer in het starten met een objectieve nulmeting (mede ontwikkeld door een toets- en testpsycholoog) die de Wet BIO-competenties PO en VO toetst en legitimeert en handvatten biedt voor de ontwikkeling van de 7 competenties. Naast een nulmeting voor de leerkracht/docent is deze er ook voor de directeur en de IB’er uit het PO.

Interactieve uitwisseling

Basis voor dit overzichtelijke en plug&play Instrument is de wet BIO PO en VO, waarbij de 7 competenties zijn verdeeld in 53 respectievelijk 61 deelgebieden. De modules zijn waar nodig gekoppeld aan elkaar, waardoor ze elkaar vanuit een eigen dynamiek voeden en ervoor zorgdragen dat bepaalde gegevens maar één keer ingevuld dan wel verzameld hoeven te worden en er in het systeem gecommuniceerd wordt vanuit geschakelde structuren.

Drie MOOI-varianten verkrijgbaar.

Lite

Instapvariant is MOOI Life met o.a. MOOI klok, (zelf)waarderingslijsten, observatielijsten, POP, Portfolio en Formulieren.

Basis

MOOI Basis is MOOI Life met daarbij o.a. de module Taskkey en de SBU-module.

Plus

MOOI Plus is MOOI Basis met daarbij o.a. Onderzoek Wet BIO PO en VO, Waarderingslijsten en Observatielijsten gekoppeld aan vier gevalideerde onderzoeken.

Meer informatie?

Informeer bij uw onderwijsdienstverlener