De leden van Kwalifier

Kwalifier is een overlegplatform ontstaan vanuit een intensieve samenwerking tussen zelfstandig opererende onderwijsbureaus.


ObT

Wij willen graag de betrokken, betrouwbare én persoonlijke dienstverlener zijn voor onze klanten in het onderwijs en de kinderopvang. Dit doen wij door met een open en warme houding professioneel invulling te geven aan de werkrelatie met onze klanten. Wij hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en persoonlijke wensen en kunnen in een open dialoog advies en keuzes in een breed perspectief plaatsen. Wij werken met geavanceerde systemen, waarbij wij voortdurend oog hebben voor innovatie van onze dienstverlening, producten en systemen. Bij dit alles onderscheiden wij ons door pragmatisme en met beide benen op de grond zaken op te pakken.

Lees meer »

Wij nemen werk uit handen van bestuurders en managers op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken. De ondersteuning van schoolbesturen vindt in samenhang plaats door diverse beleidsterreinen te integreren in uitvoering en advies. Wij geloven in de kracht van deskundigheid, van verbinden en van inspiratie. Wij kiezen voor een persoonlijke benadering, voor collegialiteit en voor dienstverlening met hart voor onderwijs. Daarom zijn wij een onderwijsbureau en geen administratiekantoor. Wij kiezen voor brede dienstverlening op basis van onze merkwaarden: vertrouwd, verbindend en verrijkend.

Lees meer »

CABO is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk die zich door jarenlange ervaring heeft ontwikkeld tot een specialist op het gebied van administratie en advies aan een groot aantal besturen in het primair en voortgezet onderwijs. Door onze klanten optimaal te ondersteunen en te ontzorgen, kunnen zij zich richten op hun kerntaak onderwijs.

Lees meer »


We reageren snel op vragen en anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving die voor scholen van belang is.