Onderwijsbureau Meppel

Onderwijsbureau Meppel is het uitvoerend bureau van de Vereniging Onderwijsbureau Meppel in coöperatief verband U.A. Deze vereniging is sinds 12 april 2013 de rechtsopvolger van de Stichting Onderwijsbureau voor Katholiek Onderwijs. De stichting is in 1987 door een aantal katholieke schoolbesturen opgericht.

Neem contact op

Vertrouwd & verbindend & verrijkend

Vertrouwd & verbindend & verrijkend

Sinds 2004 leveren wij ook diensten aan niet-katholieke schoolbesturen. Dat heeft geleid tot een sterke groei van het bureau. Hierdoor is ruimte ontstaan voor innovatieve en structurele oplossingen voor wat betreft het aanbod. De kwaliteit wordt op deze wijze op de langere termijn gegarandeerd. Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties. De kernwoorden daarbij zijn vertrouwd, verbindend en verrijkend.

Onze werkzaamheden zijn te onderscheiden in administratie, beheer en advisering. Ze worden uitgevoerd binnen het kader van de zes beleidsterreinen waarmee een schoolbestuur te maken heeft: bestuur- en managementondersteuning, personele zaken, financiële zaken, materiële zaken,

Momenteel werken er 75 medewerkers voor ruim 420 scholen en (school)besturen van de bestuurders, de bovenschools managers en de leden van de schooldirectie.


Vertrouwd & verbindend & verrijkend
Contactinformatie
Neem gerust contact op met Onderwijsbureau Meppel middels onderstaande gegevens of het contactformulier:
Paul Janssen
  • Industrieweg 15-20
  • 7944 HT Meppel
Contactformulier